Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda u Č.Budějovic

MENU > Kontakt:

Sídlo:

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda u Českých Budějovic
U Domova důchodců 1356/33, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

IČO. 650 59 905

Číslo účtu: 1021671289/6100  Equa bank

 

Stanislav Augustin 724 400 144 – starosta SDH, sdhdv@seznam.cz

Vítězslav Kolda 606 646 913-  náměstek starosty SDH, vitezslavkolda@seznam.cz

 

 

Doručovací adresa:

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda u Českých Budějovic

Hornická 2273/38

Dobrá Voda u Českých Budějovic

37316

 

 © Copyright 2017 www.sdhdv.cz